Serveis tècnics vinculats a l'arqueologia professional: des d'excavacions i prospeccions arqueològiques fins a estudis d'edificis catalogats o d'interès històric, passant per estudis documentals, inventaris de patrimoni, museïtzacions, exposicions, accions de divulgació, etc.

Tasques d'assessorament sobre patrimoni a empreses, arquitectes o particulars que vulguin actuar sobre un element del patrimoni.

  • Excavacions i prospeccions arqueològiques: redacció del projecte arqueològic, tramitació de documentació administrativa, direcció de l'excavació o coordinació. Redacció de memòries arqueològiques d’acord amb la normativa vigent sobre patrimoni cultural.
  • Estudis d'edificis i béns catalogats o d'interès històric: tramitació de documentació administrativa, anàlisi de l’edifici amb tècniques i metodologia arqueològica, definició de processos constructius i cronologies en base a les dades arqueològiques i les fonts documentals. Redacció d’informes d’acord amb la normativa vigent.
  • Estudis documentals: recerca de fonts escrites o gràfiques en tot tipus d’arxius:  documentals, fotogràfics, hemeroteques o biblioteques, amb l’objectiu d’ampliar coneixements sobre elements patrimonials, fets o etapes històriques.
  • Elaboració d’inventaris de patrimoni municipal i com estudis d'impacte ambiental, necessaris en les etapes prèvies de construcció d'infraestructures. 

Activitat professional dirigida tant a clients privats (empreses o particulars) com al sector públic (ajuntaments, diputacions, Generalitat i administració estatal).  Sempre que es requereixi els treballs compten amb la col·laboració de tècnics i professionals d’altres disciplines (topògrafs, restauradors, especialistes en fotogrametria i dibuix arqueològic, antropòlegs, arquitectes, geòlegs…) per donar resposta a les necessitats dels clients i garantir alhora el màxim rigor i qualitat en els resultats.