Castell de Vallmoll maig - agost 2011
Direcció de la intervenció arqueològica al castell de Vallmoll (Vallmoll, l’Alt Camp) vinculada a la fase IV del projecte de restauració del castell de Vallmoll. Encàrrec de l’Ajuntament de Vallmoll, amb l’objectiu d’estudiar l’evolució històrica del castell i identificar les fases constructives del segle XII al segle XIX.


Compartir:    Facebook   Correu electrònic   imprimir
Oferir un servei professional en el camp del patrimoni cultural. Anàlisi rigorosa dels diferents objectes d'estudi que en permeti la seva revaloració. Treballar en col·laboració amb les administracions, empreses i particulars que tenen el deure de salvaguardar el patrimoni en les millors condicions i de promoure'n el seu estudi per tal d'avançar en el coneixement del nostre passat, la nostra història.


 
Serveis tècnics vinculats a l'arqueologia professional: des d'excavacions i prospeccions arqueològiques fins a estudis d'edificis catalogats o d'interès històric, passant per estudis documentals, inventaris de patrimoni, museïtzacions, exposicions, accions de divulgació, etc.

Tasques d'assessorament sobre patrimoni a empreses, arquitectes o particulars que vulguin actuar sobre un element del patrimoni.