Jaciment medieval de la Domus del Pi juliol - agost 2010
Direcció de la intervenció arqueològica i de l’estudi de les restes del jaciment medieval de la Domus del Pi, a Vilanova de Sau. Encàrrec de l’Associació de Turisme de Vilanova de Sau, per tal d’estudiar i posar en valor aquest element patrimonial, de cara a una possible restauració.


Compartir:    Facebook   Correu electrònic   imprimir
Oferir un servei professional en el camp del patrimoni cultural. Anàlisi rigorosa dels diferents objectes d'estudi que en permeti la seva revaloració. Treballar en col·laboració amb les administracions, empreses i particulars que tenen el deure de salvaguardar el patrimoni en les millors condicions i de promoure'n el seu estudi per tal d'avançar en el coneixement del nostre passat, la nostra història.


 
Serveis tècnics vinculats a l'arqueologia professional: des d'excavacions i prospeccions arqueològiques fins a estudis d'edificis catalogats o d'interès històric, passant per estudis documentals, inventaris de patrimoni, museïtzacions, exposicions, accions de divulgació, etc.

Tasques d'assessorament sobre patrimoni a empreses, arquitectes o particulars que vulguin actuar sobre un element del patrimoni.