Obres de reurbanització del sector del Molí abril 2010
Direcció del seguiment arqueològic de les obres de reurbanització del sector del Molí de Molins de Rei. Documentació i estudi arqueològic de les restes d’un dels antics molins reials del municipi. Encàrrec de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb l’objectiu d’identificar el punt on se situen les possibles restes d’aquest molí.


Compartir:    Facebook   Correu electrònic   imprimir
Oferir un servei professional en el camp del patrimoni cultural. Anàlisi rigorosa dels diferents objectes d'estudi que en permeti la seva revaloració. Treballar en col·laboració amb les administracions, empreses i particulars que tenen el deure de salvaguardar el patrimoni en les millors condicions i de promoure'n el seu estudi per tal d'avançar en el coneixement del nostre passat, la nostra història.


 
Serveis tècnics vinculats a l'arqueologia professional: des d'excavacions i prospeccions arqueològiques fins a estudis d'edificis catalogats o d'interès històric, passant per estudis documentals, inventaris de patrimoni, museïtzacions, exposicions, accions de divulgació, etc.

Tasques d'assessorament sobre patrimoni a empreses, arquitectes o particulars que vulguin actuar sobre un element del patrimoni.