Anatomia d'un rei gener - juny 2010
Participació en el documental Anatomia d’un rei que explica l’enigma de la mort del monarca més valerós de la corona catalanoaragonesa. Un recorregut per la història que comença amb l'obertura i l'estudi d'una de les últimes tombes reials que mai havia estat profanada. Arqueologia, art, medicina forense, genètica, enginyeria, antropologia, restauració i moltes altres disciplines participen en un ambiciós projecte científic. (fotografies: Museu d'Història de Catalunya).


Compartir:    Facebook   Correu electrònic   imprimir
Monestir de Santes Creus desembre 2009 - en procés
Direcció de l’estudi històric i arqueològic de les tombes reials del monestir de Santes Creus (tomba de Pere el Gran, tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou i tomba de Roger de Llúria). La singularitat d’aquest projecte és que s’ha pogut estudiar l’única tomba no profanada dels reis de la corona catalanoaragonesa –Pere el Gran- i conservada al monestir de Santes Creus. Encàrrec del Museu d’Història de Catalunya, dins un projecte d’intervenció integral sobre les tombes i el seu entorn que ha permès, no només posar en valor la seva forta càrrega patrimonial i simbòlica, sinó generar-ne un coneixement nou i més aprofundit. (fotografies: Museu d'Història de Catalunya).


Compartir:    Facebook   Correu electrònic   imprimir
Intercanviador Línia 1 Metro de Barcelona juny - agost 2009
Direcció i coordinació de la intervenció arqueològica vinculada a les obres de l’intercanviador de la Línia 1 del Metro i Renfe (av. Vilanova, 3-11 i c. Roger de Flor, 39-43) de Barcelona. Encàrrec de GISA (Gestió d’Infraestructures SA), per tal de documentar totes les restes arqueològiques que hi havia al subsòl.


Compartir:    Facebook   Correu electrònic   imprimir
Oferir un servei professional en el camp del patrimoni cultural. Anàlisi rigorosa dels diferents objectes d'estudi que en permeti la seva revaloració. Treballar en col·laboració amb les administracions, empreses i particulars que tenen el deure de salvaguardar el patrimoni en les millors condicions i de promoure'n el seu estudi per tal d'avançar en el coneixement del nostre passat, la nostra història.


 
Serveis tècnics vinculats a l'arqueologia professional: des d'excavacions i prospeccions arqueològiques fins a estudis d'edificis catalogats o d'interès històric, passant per estudis documentals, inventaris de patrimoni, museïtzacions, exposicions, accions de divulgació, etc.

Tasques d'assessorament sobre patrimoni a empreses, arquitectes o particulars que vulguin actuar sobre un element del patrimoni.