Monestir de Santes CreusDirecció de l’estudi històric i arqueològic de les tombes reials del monestir de Santes Creus (tomba de Pere el Gran, tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou i tomba de Roger de Llúria). La singularitat d’aquest projecte és que s’ha pogut estudiar l’única tomba no profanada dels reis de la corona catalanoaragonesa –Pere el Gran- i conservada al monestir de Santes Creus. Encàrrec del Museu d’Història de Catalunya, dins un projecte d’intervenció integral sobre les tombes i el seu entorn que ha permès, no només posar en valor la seva forta càrrega patrimonial i simbòlica, sinó generar-ne un coneixement nou i més aprofundit.
Compartir:    Facebook   Correu electrònic   imprimir
Oferir un servei professional en el camp del patrimoni cultural. Anàlisi rigorosa dels diferents objectes d'estudi que en permeti la seva revaloració. Treballar en col·laboració amb les administracions, empreses i particulars que tenen el deure de salvaguardar el patrimoni en les millors condicions i de promoure'n el seu estudi per tal d'avançar en el coneixement del nostre passat, la nostra història.